Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid Paardendekje.nl

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op consumenten die Paardendekje.nl gebruiken. Door gebruik te maken van de Paardendekje.nl website gaat de consument akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Paardendekje.nl behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op ieder moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om regelmatig de voorwaarden te lezen. De onderstaande overeenkomst bevat enkele afwijzingen van aansprakelijkheid.

Online aankopen via Paardendekje.nl

Paardendekje.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten en tweedehands producten aangeboden door consumenten. Wanneer een consument heeft besloten om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop of particuliere aanbieder. Paardendekje.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is toegebracht aan de door de gebruiker bestelde goederen tijdens en na de koop en/of verzending of welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van één van onze websites.

Adverteren voor consumenten

Bij het plaatsen van een advertentie op een van onze websites gaat de consument ermee akkoord dat zijn of haar gegevens worden gebruikt om contact te leggen met andere consumenten. Paardendekje.nl behoudt zich het recht voor om advertenties te verwijderen en/of gebruikers te blokkeren, die in strijd zijn met de wet en/of niet-relevante content bevatten/verspreiden.

Reviews door consumenten

Op Paardendekje.nl geven consumenten reviews over de kwaliteit van producten en de uitvoering van een bestelling door webshops. Aan de reviews van consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. De reviews zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webshop gemaakt zou kunnen worden.

Foutieve informatie

Paardendekje.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat dit niet meteen verwerkt wordt op Paardendekje.nl.

Paardendekje.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Paardendekje.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele wijzigingen en/of drukfouten die de webshops hebben aangebracht.

Beste deals

De “beste deals” die aan de consument getoond worden, zijn automatisch gegenereerd op basis van het artikelnummer dat door de betreffende webshop aan het product gekoppeld is. In de meeste gevallen betreft dit het originele artikelnummer van de producent van het product. Wanneer een webshop gebruik maakt van afwijkende artikelnummers, zal het product niet meegenomen worden in de “beste deal” vergelijking. De functie “beste deal” is dus een indicatie en geen garantie.

Intellectuele eigendomsrechten

De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Paardendekje.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Paardendekje.nl. De website van Paardendekje.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder schriftelijke toestemming van Paardendekje.nl. De website van Paardendekje.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Paardendekje.nl, zulks ter beoordeling van Paardendekje.nl.